skip to Main Content

Bestuur

Voetbalvereniging SJS kiest ervoor op bestuursniveau met portefeuilles te werken om zo de onderlinge communicatie, bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden te stroomlijnen. Het bestuur hoopt zo tegemoet te komen aan een duidelijke en transparante organisatie van de vereniging.

Ieder bestuurslid beheert één of twee portefeuilles en is eindverantwoordelijk binnen het bestuur voor de inhoud van deze portefeuille(s). Daarbij wordt het bestuurslid ondersteunt door een commissie of losse functionarissen bij de uitvoering van taken behorende tot de portefeuille(s).

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Back To Top