skip to Main Content

Beleid

Voetbalvereniging SJS hanteert voor verschillende onderwerpen het verenigingsbeleid. Het is aan alle leden zich aan het beleid te houden en de beschreven regels na te leven en uit te dragen. Het bestuur is in alle gevallen eindverantwoordelijk voor het samenstellen, uitdragen van beleid.

Seksuele intimiteit
Gedragsregels Seksuele intimiteit

SJS Gedragscode
Gedragscode SJS

Protocol Niet doorgaan van een wedstrijd
Protocol Niet doorgaan wedstrijd 

Protocol Lief en leed
Protocol Lief en leed

Protocol Melden incidenten
Protocol Melden incidenten

Informatiegids SJS
Informatiegids SJS

Back To Top