skip to Main Content

Protocol niet doorgaan wedstrijd

Er zijn meerdere redenen waarom een wedstrijd geen doorgang kan vinden. De redenen die het meest voorkomen zijn te weinig spelers of het weer.

Thuiswedstrijd afgelast door weersomstandigheden

Mocht een wedstrijd niet door kunnen gaan door het weer dan wordt dit bepaald door de consul. Hij bepaalt ook welke wedstrijden er wel door kunnen gaan op het kunstgras. Regel hierin is dat een wedstrijd uit de A-categorie voor wedstrijden uit de B-categorie gaan. Dit is zo bepaald door de KNVB. Momenteel zijn SJS 1, SJS 2, SJS JO19-1, SJS JO17-1 en SJS JO15-1 teams die uitkomen in de A-categorie.

Zodra de consul heeft besloten dat een wedstrijd geen doorgang kan vinden, geeft hij dit door aan de leiders van de teams. Mocht het qua tijd nijpend worden dan kan het ook zijn dat hij de wedstrijdsecretaris vraagt om contact op te nemen met de leiders.

De consul/wedstrijdsecretaris (onderlinge afstemming) nemen contact op met tegenstanders wanneer er een thuiswedstrijd wordt afgelast.

Uitwedstrijd afgelast door weersomstandigheden

De meeste verenigingen nemen contact op met de wedstrijdsecretaris bij afgelasting door het weer. De wedstrijdsecretaris zal dan de coördinator en leider van desbetreffend team op de hoogte brengen.

Vereniging neemt contact op met een coördinator dan zal deze de leiding van het team en de wedstrijdsecretaris op de hoogte brengen.

Vereniging neemt contact op met leider/trainer, dan dient deze dit door te geven aan de coördinator van betreffend team en de wedstrijdsecretaris.

In alle gevallen is het wenselijk dat beide teams een nieuwe datum plannen voor de inhaalwedstrijd. Dit dient in overeenstemming te gebeuren met de consul (heeft zicht op beschikbaarheid van de velden) en de wedstrijdsecretaris (dient in Sportlink datum te bevestigen).

SJS-team te weinig spelers

Wanneer een team te weinig spelers heeft, neemt de leiding als eerste contact op met de verantwoordelijke coördinator. Deze heeft zicht op beschikbaarheid van andere spelers. Mocht het zo zijn dat er geen team op de been kan worden gebracht beslist de coördinator dat de wedstrijd wordt verplaatst.
Er wordt dus eerst met betreffende coördinator overlegd!

Wanneer de coördinator heeft beslist dat een wedstrijd geen doorgang kan vinden, wordt dit door hem/haar doorgegeven aan de wedstrijdsecretaris. Coördinator of wedstrijdsecretaris (onderling overleg) neemt contact op met de tegenstander dat het team niet kan komen.

Coördinator of leiding van het team neemt na die tijd zo spoedig mogelijk contact op met de leiding van de tegenstander om een nieuwe datum af te spreken. Dit dient in overeenstemming te gebeuren met de consul (heeft zicht op beschikbaarheid van de velden) en de wedstrijdsecretaris (dient in Sportlink datum te bevestigen).

Tegenstander te weinig spelers

Mocht een tegenstander te weinig spelers hebben dan zal deze contact opnemen met of de leiding van SJS, de wedstrijdsecretaris of de coördinator.

Contact met leiding SJS

Dan moet dit zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de verantwoordelijke coördinator en wedstrijdsecretaris. Coördinator heeft zicht of er bij andere teams nog spelers nodig zijn. De leiding van beide teams moeten dan binnen 3 dagen een nieuwe datum afspreken.

Bij een thuiswedstrijd zal dit in overeenstemming moeten met de consul (beschikbaarheid velden) en de wedstrijdsecretaris (moet dit in Sportlink invoeren, afzeggen scheidsrechter).

Bij een uitwedstrijd moet de nieuwe datum worden doorgegeven aan de coördinator en de wedstrijdsecretaris.

Contact met coördinator

De coördinator geeft het niet doorgaan van de wedstrijd zo snel mogelijk door aan het desbetreffend team en wedstrijdsecretaris.

De leiding van beide teams moeten dan binnen 3 dagen een nieuwe datum moeten afspreken.

Bij een thuiswedstrijd zal dit in overeenstemming moeten met de consul (beschikbaarheid velden) en de wedstrijdsecretaris (moet dit in Sportlink invoeren, afzeggen scheidsrechter).

Bij een uitwedstrijd moet de nieuwe datum worden doorgegeven aan de coördinator en de wedstrijdsecretaris.

Contact met wedstrijdsecretaris

De wedstrijdsecretaris geeft het niet doorgaan zo snel mogelijk door aan de betreffende coördinator. De coördinator neemt contact op met het team.

De leiding van beide teams moeten dan binnen 3 dagen een nieuwe datum moeten afspreken.

Bij een thuiswedstrijd zal dit in overeenstemming moeten met de consul (beschikbaarheid velden) en de wedstrijdsecretaris (moet dit in Sportlink invoeren, afzeggen scheidsrechter).

Bij uitwedstrijd moet de nieuwe datum worden doorgegeven aan de coördinator en de wedstrijdsecretaris.

IN ALLE GEVALLEN GELDT: ER WORDEN GEEN AFSPRAKEN GEMAAKT MET TEGENSTANDERS OM EEN UITSLAG OP PAPIER TE ZETTEN! Mocht dit wel gebeuren en vloeien hieruit boetes dan is de leiding hiervoor verantwoordelijk.

In alle gevallen geldt dat de wedstrijdsecretaris de consul op de hoogte brengt bij het niet doorgaan van wedstrijden waarbij de consul niet is betrokken. Tevens zal de wedstrijdsecretaris de betreffende scheidsrechter op de hoogte brengen.

Wedstrijden in de A-categorie kunnen in principe niet verplaatst worden doordat er te weinig spelers zijn. Mocht een team uitkomend in de A-categorie te weinig spelers hebben dan dient men deze uit een lager team te halen. OOK AL HEEFT DIT TOT GEVOLG DAT EEN LAGER SPELEND TEAM DAARDOOR NIET KAN SPELEN!

Contactpersonen

Consul:Jan Baas06-53228751
Wedstrijdsecretaris:Jan Kruize06-41461200
Aanspreekpunt SJS 1/SJS2:Jan Kruize06-41461200
SJS 3, SJS 4, SJS 5, SJS 6, 35-1, 35-2, 45-1 en Dames:René Hut06-53280633
G-teams:Jan Kruize06-41461200
JO19 en JO17:Ben te Velde06-13516906
JO15 en JO13:Chris Doppler06-24867640
JO11 en JO9:Saskia Heller06-27550041
Miranda Nieweg06-50222470

 

Back To Top