skip to Main Content

Lidmaatschap

Indien je lid wilt worden van SJS, kun jij je op de volgende manier aanmelden.
Vul het online inschrijfformulier met de vereiste gegevens op onze website in. Kies verder op deze pagina voor de optie ‘Lid worden’. De ledenadministratie ontvangt dan automatisch een bericht van jouw inschrijving en zet vervolgens alles in werking. Bij vragen en onduidelijkheden neemt de ledenadministratie contact met je op.

Voor een nieuw lid geldt dat ze 3 keer op proef kunnen meetrainen. Besluiten ze alsnog niet ‘op voetbal’ te willen, dan hoeft er ook geen contributie te worden betaald.

Wanneer jij je aanmeldt bij voetbalvereniging SJS, controleert de KNVB vervolgens of je het afgelopen jaar lid van een andere vereniging bent geweest en in die periode bindende wedstrijden hebt gespeeld. Is dat niet het geval, dan ben je meteen speelgerechtigd. Mocht het wel zo zijn, of je bent op dat moment (of de afgelopen 3 jaar) lid (geweest) van een andere vereniging, dan wordt er een ‘overschrijving’ aangevraagd.

Wil je in een lopend seizoen een overschrijving aanvragen, dan controleert de KNVB of je in de afgelopen 3 jaar bindende wedstrijden hebt gespeeld voor een andere voetbalvereniging.
Wanneer dit het geval is, kan de overschrijving alleen met ingang van een nieuw seizoen worden verleend en ben je per 1 augustus speelgerechtigd voor SJS.

Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn (bijvoorbeeld een verhuizing over meer dan 30 kilometer), kan de KNVB wel instemmen met een tussentijdse overschrijving. Hierbij wordt nog een verschil gemaakt tussen diegenen, die in ‘prestatieklassen’ voetballen en diegenen die in ‘recreatieklassen’ voetballen. Informatie hierover is te verkrijgen bij de ledenadministratie of het secretariaat van SJS.

Wil jij je voor het nieuwe seizoen laten overschrijven naar voetbalvereniging SJS, dan moet de aanvraag omstreeks 15 juni bij de KNVB binnen zijn. De ledenadministratie zorgt hiervoor. Je moet uiteraard wel tijdig de daarvoor noodzakelijke dingen regelen. Naast het invullen van het online inschrijfformulier op onze website dient SJS een overschrijvingsverzoek in te voeren via Sportlink. Jouw vorige vereniging zal deze via Sportlink ontvangen en verder afhandelen, tenzij je niet aan de (contributie)verplichtingen hebt voldaan.

Het doorgeven van wijzigingen kan ook alleen maar via het online wijzigingsformulier. Kies verderop deze pagina voor de optie ‘Wijziging doorgeven’, kies de juiste wijziging en vul de vereiste gegevens in. De ledenadministratie ontvangt automatisch een bericht en zal jouw wijziging in behandeling nemen.

Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen via het online afmeldformulier op onze website plaatsvinden. Verderop op deze pagina heb je de mogelijkheid om de online optie ‘Lid afmelden’ te starten. Vul de vereiste gegevens in en de ledenadministratie ontvangt een automatisch bericht en zal jouw verzoek tot afmelding in behandeling nemen.

Hoeveel bedraagt de contributie? De bedragen voor het seizoen 2024-2025 zijn als volgt:

Niet-spelend lid/donateur

– geen trainingen/wedstrijden spelend

 

€ 3,89 per maand


Kaboutervoetbal

4 t/m 5 jaar

 

Gratis


Spelend lid

6 t/m 8 jaar

 

€ 9,26 per maand

9 t/m 11 jaar€ 10,66 per maand
12 t/m 18 jaar€ 12,06 per maand
19 jaar en ouder€ 15,59 per maand
G-voetbal 6 t/m 15 jaar€ 9,26 per maand
G-voetbal 16 jaar en ouder€ 12,06 per maand
Zaalvoetbal / 35+ / 45+ / dames€ 5,25 per maand

Ten eerste wil voetbalvereniging SJS benadrukken dat er verschillende mogelijkheden bestaan om dit te voorkomen. Hiervoor kan altijd contact opgenomen worden met de penningmeester, waarbij alles discreet zal worden behandeld.

Indien voetbalvereniging SJS wordt geconfronteerd met leden, die een contributieachterstand hebben opgelopen, hanteert het de volgende stappen:

1. Leden met een contributieachterstand van twee maanden of meer ontvangen een schriftelijk herinnering van de penningmeester om alsnog binnen drie weken na dagtekening van deze herinnering aan hun verplichtingen te voldoen.
2. Is de contributieachterstand na drie weken niet voldaan, wordt het lidmaatschap van desbetreffend lid op ‘niet-spelend’ gezet tot het moment de betaling is voldaan en de penningmeester weer kan overgaan tot het reguliere contributiebedrag per maand. Eveneens wordt de trainer en/of leider van desbetreffend lid op de hoogte gesteld van het niet mogen spelen van wedstrijden en/of trainingen.

Heb je nog een andere vraag of zijn er onduidelijkheden, mail dan naar ledenadministratie@vvsjs.nl.

  Lidmaatschap
  Nieuwe jeugdleden worden ingedeeld in onderling overleg tussen de technische commissie en de trainer. Ouders en/of verzorgers worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

  Persoonlijke gegevens  Contact gegevens  Overige gegevens

  Vrijwilligerswerk  Akkoord

  Door akkoord te gaan en na het versturen van het bovenstaande aanmeldformulier verklaar je:

  • Dat bovenstaande gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld;
  • akkoord te gaan met de maandelijkse automatische incasso van de contributie van de gekozen categorie (lidmaatschap geldt van 1 juli tot en met 30 juni en daarmee de verschuldigde contributie, ook in het geval van tussentijds opzeggen);
  • akkoord te gaan met en te handelen naar de gedragscode, het gekozen beleid en de gestelde voorwaarden in de statuten van voetbalvereniging SJS
  • akkoord te gaan met het gebruik van het ingevulde e-mailadres voor informatievoorziening, mailings en overige digitale communicatie-uitingen vanuit de vereniging
   akkoord te gaan met het opnemen van de ingevulde gegevens in het ledenbestand van de vereniging en het doorgeven van dezelfde gegevens aan de KNVB voor het bevestigen van het lidmaatschap

  Akkoord

  Door akkoord te gaan en na het versturen van het bovenstaande wijzigingsformulier verklaar je:

  • Dat bovenstaande gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld;
  • akkoord te gaan met het opnemen van de ingevulde gegevens in het ledenbestand van de vereniging
  Afmelden

  Wanneer je gaat voetballen bij een andere vereniging moet je worden overgeschreven. Voetbalvereniging SJS geeft hiervoor pas toestemming zodra je aan alle verplichtingen hebt voldaan:

  • De verschuldigde contributie is betaald;
  • Eventuele kleding, materialen en/of eigendommen van voetbalvereniging SJS zijn ingeleverd  Back To Top