skip to Main Content

SJS start zoektocht naar nieuwe voorzitter

Aan het einde van dit seizoen zwaait voorzitter Marc van der Aa af en dus is SJS de zoektocht gestart naar een nieuwe voorzitter. ‘Na 7 prachtige seizoenen is het mooi geweest en wil ik ook gewoon weer als Marc rondlopen op ons sportpark’, aldus Van der Aa.

Het zal geen eenvoudige opgave worden, maar het profiel waar het zittende bestuur naar op zoek is, is vooral iemand die de functie van voorzitter uitoefent en daaromheen geen nevenactiviteiten, rollen of petjes op hoeft te zetten. Waar we onze huidige voorzitter veel meer dingen zien doen, hoeft de nieuwe dat echt niet. Tenzij hij of zij het leuk vindt om te combineren natuurlijk.

Een verbinder met enige bestuurlijke ervaring, dat wel. Iemand, die weet hoe een vereniging te besturen, proactief en toekomstgericht handelt, gemakkelijk is in omgang met mensen, boven de materie kan hangen en besluiten durft te nemen in het belang van de vereniging. Iemand, die benaderbaar is, communicatief vaardig en met trots de cultuur, eenheid en blauwwitte kleuren van SJS vertegenwoordigt! Zowel intern als extern.

Wat vragen we dan van onze nieuwe voorzitter?

  • bestuurlijke eindverantwoordelijkheid over de totale ‘bedrijfsvoering’ van de vereniging
  • voorzitten van de maandelijkse bestuursvergaderingen, jaarlijkse algemene ledenvergaderingen en kwartaalbijeenkomst van de adviesraad
  • statutair het dagelijkse bestuur vormt met de secretaris en penningmeester en zich als zodanig manifesteert
  • uitdragen van de missie van SJS: SJS, net even anders!
  • realiseren en (laten) uitvoeren van de beleidsvisie en het meerjarenplan 2023-2026 (wordt gepresenteerd op de ALV van 2 november a.s.)
  • (gezamenlijk met het bestuur) visie hebben op en/of ontwikkelen van o.a. nieuw beleid, investeringen e.d.
  • verantwoordelijk voor het (laten) opstellen en verantwoorden van het sociaal jaarverslag
  • aanspreekpunt voor en sparringpartner van medebestuursleden, adviesraad, gemeente, KNVB, collega voorzitters in de gemeente Stadskanaal, (lokale en regionale) pers en overige externe partijen
  • bij voorkeur aanwezig bij (in ieder geval) de thuiswedstrijden van SJS 1, grote evenementen als Kleefmantoernooi (juni), Freddie Pranger Memorial (september) en andere interne SJS-activiteiten
  • voorzitterschap stichting Freddie Pranger Memorial

‘Ik vind het lastig om uit te drukken wat mijn gemiddelde tijdsbesteding per week is als voorzitter van deze prachtige club. Ik doe natuurlijk ook een heleboel dingen die niet tot het takenpakket van een voorzitter behoren, maar gewoon omdat ik dat leuk vind en SJS in mijn hart zit! Beetje gek moet je daar wel voor zijn wellicht, maar ik neem graag het voortouw en wil gewoon middenin de vereniging staan’, vertelt de huidige voorzitter.

‘Dit seizoen ben ik leider bij SJS O13-1, omdat ik zelf enorm van het spelletje houd en mijn zoon in dit team speelt. Lekker op het veld met het teamproces bezig. Af en toe een bardienst, de website en social media (al vanaf 2009) en nooit te beroerd om mijn handen uit de mouwen te steken. En dat samen met mijn topbestuursleden, die er exact hetzelfde in staan!

Zo hebben we SJS gebracht tot waar we nu staan. Een stabiele club met een groeiende jeugdafdeling, waar iedereen op zijn of haar eigen niveau lekker kan voetballen. Een geweldige vrijwilligersbase, die verjongt en waar een nieuwe generatie opstaat om samen met ons deze club verder te brengen.’

‘De organisatie staat als een huis en er is rust binnen de vereniging. En dat zijn belangrijke voorwaarden om als nieuwe voorzitter, samen met het zittende bestuur, de ingeslagen weg te kunnen vervolgen. Ik hoop natuurlijk snel op een opvolger om mijn voorzittershamer over te kunnen dragen,’ eindigt Van der Aa.

Ben je geïnteresseerd of ken je de perfecte kandidaat?
Neem contact op met Marc van der Aa op 06 – 456 462 51 of spreek hem aan op ons sportcomplex.

Back To Top