skip to Main Content

Wow, wat een mooie opbrengst!

In de maand februari kon er volop gestemd worden op voetbalvereniging SJS tijdens de Rabobank Clubkas Campagne en dat is volop gedaan! Maar liefst 182 leden van de Rabobank Zuid en Oost Groningen brachten hun stem uit op SJS.

Om dat in het juist perspectief te plaatsen. Er deden 336 verenigingen mee, waarop uiteindelijk 22.285 werden uitgebracht. SJS scoorde daarmee ruim boven het gemiddelde aantal stemmen van 66 per vereniging.

Het bestuur wil iedereen hartelijk bedanken hiervoor! We zijn jullie zeer erkentelijk. Met de mooie opbrengst van € 1.458,98 kunnen we verder investeren in de breedte van onze vereniging. Denk bijvoorbeeld aan het project ‘Pimp de kantine’ en onze jeugdafdeling, de belangrijkste levensader van SJS.

We hopen dan ook in 2019 weer op jullie stem te kunnen rekenen!

Back To Top