skip to Main Content

Witte rook penningmeesterschap!

Nadat Henk Mik vorig najaar aankondigde af te treden als penningmeester, ging het bestuur op zoek naar een nieuwe kandidaat penningmeester. Een zoektocht, waarin gesproken werd met een aantal kandidaten, maar helaas bood dit tot afgelopen week geen soelaas.

Het bestuur keek in de tussenliggende periode ook naar andere mogelijkheden om binnen het zittende bestuur tot een oplossing te komen en afgelopen donderdagavond werd dit in de bestuursvergadering nogmaals doorgesproken.

En er is sprake van de spreekwoordelijke witte rook! Het bestuur kondigt met veel plezier aan dat we in zittend bestuurslid Jaap Klein een nieuwe kandidaat-penningmeester hebben gevonden! Uiteraard moet deze kandidaatstelling op de Algemene ledenvergadering in oktober van dit jaar bevestigd en akkoord bevonden worden door de leden. Tegenkandidaten kunnen zich altijd nog melden bij het bestuur.

Daarnaast beraadt het bestuur zich verder hoe de portefeuilles Activiteitencommissie, Kantinebeheer, Kleding en materialen, Onderhoud en beheer en Onderhoud terreinen en gebouwen worden herverdeeld en georganiseerd. Voor deze portefeuilles is Jaap Klein namelijk nu het verantwoordelijke bestuurslid. Een groot deel van deze portefeuilles is dusdanig ‘zelfredzaam’ dat het vooral zit in de eindverantwoordelijkheid, die in het bestuur belegd moet zijn. De nadruk in de huidige werkzaamheden liggen bij Jaap vooral op het gebied van activiteiten en kleding en materialen.

Er zal een keuze gemaakt moeten worden of het bestuur doorgaat met een 7-koppig bestuur of dat er voor een aantal portefeuilles een nieuw bestuurslid geworven gaat worden.

Het bestuur is in ieder geval zeer verheugd dat Jaap zich kandidaat heeft gesteld voor de positie van penningmeester. Jaap wordt gezien als een uitstekende opvolger van Henk Mik gezien zijn financiële kennis en ervaring in zijn huidige functie als Assistent Accountant bij Adbeco Accountants en gevolgde opleidingen in het verleden.

Back To Top