skip to Main Content

Verlenging bestuurstermijn tijdens ALV

Gisteravond vond de Algemene Ledenvergadering 2020 plaats via Microsoft Teams en dus geheel online en digitaal. Een unicum voor voetbalvereniging SJS, want in tijden van Corona moet je creatief blijven. En dat lukte prima. Zo’n 30 leden kwamen samen op de digitale snelweg en volgden zo, samen met het bestuur, de vergadering.

Tijdens de vergadering werden voorzitter Marc van der Aa en secretaris Jan Kruize herkozen en zo gingen beide heren op voor een nieuwe bestuurstermijn van 3 seizoenen. Voor beiden was de reden van hun verlenging duidelijk. Voetbalvereniging SJS staat weer goed op de kaart en ook in tijden van crisis (Corona) willen zij, samen met de andere zittende bestuursleden, de club door deze moeilijke tijden leiden.

Daarnaast is het voor beide bestuursleden nog niet klaar. Zo kwam het seizoen 2019-2020 abrupt tot een onverwacht einde, terwijl het eerste elftal goed op weg was naar een eventuele promotie naar de 3e klasse. Ook in het huidige seizoen 2020-2021 gooit Corona vooralsnog veel roet in het eten. Met elkaar de schouders eronder is dan ook het devies van zowel de voorzitter als de secretaris als de overige bestuursleden.

Het bestuur bestaat voor het komende seizoen dus uit:

Marc van der Aa (voorzitter)
Jan Kruize (secretaris)
Jaap Klein (penningmeester)
Johan Schuur (bestuurslid voetbaltechnische zaken)
Jesse Mik (bestuurslid onderhoud en beheer)

Voorlopig zal het bestuur verder gaan zonder Jeroen Klein. Wegens persoonlijke omstandigheden legde hij recentelijk zijn bestuurstaken neer.

Het bestuur is dus op zoek naar versterkingen, want bij voorkeur telt het bestuur 7 leden. Ben jij er klaar voor of ken je iemand, die interesse zou hebben, meld het dan via bestuur@vvsjs.nl of bij één van de bestuursleden.

Back To Top