skip to Main Content

Update van de bestuurstafel!

De Corona-crisis treft ons allemaal! In meer of mindere mate ondervinden we in ons dagelijkse leven de impact van de maatregelen die door onze regering zijn getroffen! Het is sinds begin deze week duidelijk dat het voetbalseizoen 2019-2020 erop zit. Het is ontzettend spijtig en jammer, maar ook een bijzaak als we zien, lezen en horen wat er in de wereld rondom ons aan de hand is. De volksgezondheid is het allerbelangrijkste en daarom hopen we dat alle leden, vrijwilligers en sponsoren in goede gezondheid verkeren.

Omdat de communicatie langere tijd heeft stil gelegen vanuit het bestuur (ieder bestuurslid heeft natuurlijk ook zijn eigen uitdagingen met thuiswerken, kinderen thuis etc.), hebben we als bestuur besloten om iedere donderdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur via video conferencing samen te komen om de impact van de Corona-crisis in juiste banen te leiden voor onze vereniging. We doen dit op basis van vier pijlers, te weten:

 • Financiële impact
 • Sportieve impact
 • Overige impact
 • Toekomst en het nieuwe seizoen

Onder iedere pijler hebben we inmiddels actiepunten uitgewerkt, die in de komende periode verder zullen worden opgepakt. Zodra dit leidt tot persoonlijke impact, dan zal het bestuur ook persoonlijk in contact treden met de betrokken leden en/of vrijwilligers. We snappen namelijk dat namelijk impact heeft op iedereen en willen daarom zorgvuldig omgaan met de communicatie rondom te nemen besluiten.

Wat hebben we tot dusver besloten?

 1. We sturen alle leden, vrijwilligers en sponsoren binnenkort een persoonlijke boodschap vanuit het bestuur om onze betrokkenheid te tonen, maar ook de consequenties van deze crisis op onze vereniging toe te lichten. We zijn en blijven samen SJS!
 2. We annuleren het Ger Kleefmantoernooi 2020 op vrijdagavond 12 juni (35+, 45+ en dames) en zaterdagmorgen 13 juni (jeugd), omdat onze kosten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast gaan we nu geen sponsoren vragen om een bijdrage, omdat deze het allemaal al moeilijk genoeg hebben. Let op! Onze traditionele afsluiting van het seizoen voor eigen leden, vrijwilligers en sponsoren (mixtoernooi en aansluitende BBQ) blijft voorlopig nog gewoon gepland staan op zaterdag 13 juni. Mochten de maatregelen na 1 juni versoepeld worden, willen we dan beoordelen of we dit wel kunnen laten doorgaan.
 3. De technische commissie is in samenwerking met alle trainers bezig om te beoordelen in hoeverre we online de betrokkenheid van (jeugd-)spelers zo hoog mogelijk kunnen houden. Bewegen en sporten in deze tijd blijft ontzettend belangrijk en we willen dit op een gepaste en vrijblijvende manier blijven stimuleren. Een fit lichaam en een fitte geest zijn belangrijk om deze intelligente lockdown door te komen. We hopen dan ook dat ouders en/of verzorgers dit samen met ons positief willen stimuleren. SJS maakt gebruik van de online mogelijkheden van VTON, die binnenkort worden gedeeld in de verschillende groepsapps van de teams.
 4. De activiteitencommissie is aan het onderzoeken of we een online alternatief voor de SJS Pubquiz kunnen gaan plannen. We zitten per slot van rekening toch allemaal thuis, dus als het zover is, rekenen we op een recorddeelname!
 5. We hebben, in overleg met kantinebeheer, onze voorraden geïnventariseerd en een deel zal aangeboden worden aan de Voedselbank. Voorraden, die retour kunnen, worden geretourneerd naar de leverancier. Opnieuw om de kosten zo laag mogelijk te houden.
 6. Qua energiebesparende maatregelen staat de verwarming uit en zijn koelingen/vriezers zoveel mogelijk leeg gemaakt en uitgezet. Evenals de koeltapinstallatie.
 7. Aangaande het onderhoud van onze velden en accommodatie, de beoogde aanleg van het nieuwe kunstgrasveld blijven we in contact met de gemeente Stadskanaal.

Kortom, we doen ons uiterste best om overal zoveel mogelijk rekening mee te houden en de juiste besluiten te nemen! Heb je vragen, opmerkingen en/of suggesties, neem dan contact op met één van de bestuursleden of mail naar bestuur@vvsjs.nl.

Blijf gezond!

Het bestuur
Marc, Johan, Jan, Jaap, Jesse en Jeroen

 

 

 

Back To Top