skip to Main Content

Toch streep door Freddie Pranger Memorial 2021

De Freddie Pranger Memorial 2021, het internationaal G-Voetbaltoernooi van SJS, gaat dit jaar toch niet door. De directe aanleiding is het nieuwe maatregelenpakket wat door de overheid is afgekondigd nu blijkt dat de besmettingscijfers naar ongekende hoogte zijn opgelopen. Om het toernooi te kunnen organiseren was vooraf een duidelijk criterium afgesproken. Alleen als er definitief geen beperkende maatregelen meer zijn kan het evenement door gaan. Hoewel dat er enige tijd geleden zeer gunstig uit zag kan die garantie op dit moment niet meer worden gegeven. Pas op 14 augustus wordt de nieuwe situatie bekeken. Het valt niet aan te nemen dat op 4 september, wanneer het toernooi plaats zou vinden, alles dan weer vrijgegeven zal zijn. SJS besloot daarop de voorbereidingen, die al in volle gang waren, stop te zetten. De blik is nu gericht op zaterdag 10 september 2022.

Geen risico

Het gaat SJS zeer aan het hart dit besluit te hebben moeten nemen. Na weken van onzekerheid leek het er op dat er in september toch een mooi toernooi kon worden neergezet, ook al was het in een afgeslankte vorm. Het belangrijkste criterium was steeds dat er alleen een toernooi kon worden georganiseerd als er geen belemmerende maatregelen meer van kracht waren. Geen anderhalve meter, geen toegangscontroles, testen vooraf enzovoorts. Niet alleen omdat dit een te zware wissel trekt op de organisatie, maar vooral omdat er geen enkel risico gelopen mag worden voor de extra kwetsbare groep die het deelnemersveld nu eenmaal is. Dat er desondanks toch veel belangstelling was bleek wel uit het feit dat zich vrij snel 20 teams hadden ingeschreven. Meer was dit jaar nog niet mogelijk. Omdat er steeds afwachtend is gewerkt lijdt SJS geen financiële schade. Er was so wie so al gewacht met definitieve reserveringen en inkopen. Aan de fondsen die een bijdrage hebben toegezegd en dat veelal ook al hadden overgemaakt zal worden gevraagd of de middelen mee mogen naar 2022. Want al is het dan zo dat dit jaar wederom moet worden overgeslagen, volgend jaar gaat SJS er weer helemaal voor. Dan is het doel om uit te komen op het maximum aantal van 42 teams wat betekent dat met vele honderden G-Voetballers uit binnen- en buitenland de Freddie Pranger Memorial tot het grootste internationale G-Voetbaltoernooi voor senioren in Nederland zal zijn uitgegroeid.

Back To Top