skip to Main Content

Succesvolle online versie ALV 2020!

Een prima alternatief om elkaar op afstand te kunnen ontmoeten, is tegenwoordig online vergaderen via Microsoft Teams. En zo ook besloot het bestuur om de Algemene Ledenvergadering via dit platform te laten plaatsvinden. En dat verliep allemaal voorspoedig en succesvol.

Zo werden Jan Kruize en Marc van der Aa herkozen als secretaris en voorzitter, vertelde penningmeester Jaap Klein dat we in financieel opzicht goed uit de eerste Corona lockdown zijn gekomen, maar dat het komend seizoen er eentje wordt van grote uitdagingen en liet Jesse Mik zien in zijn terugblik op het afgelopen seizoen dat we qua onderhoud en beheer mooie stappen hebben gezet. Tenslotte vertelde Johan Schuur hoe het voetbaltechnische deel ervoor staat op dit moment.

Samen met de leden werd er gediscussieerd en gebrainstormd over de impact van de Corona pandemie en daaruit kwamen nuttige en bruikbare tips. Het devies van het bestuur is en blijft, samen de schouders eronder! Zonder inbreng en hulp van onze leden en vrijwilligers wordt het moeilijker om deze crisis alleen als bestuur te lijf te gaan.

Hoe houden we iedereen betrokken? Hoe zorgen we ervoor dat onze jeugd blijft trainen en voetballen? Maar hoe houden we ook onze seniorenteams aan de gang? Er gloort altijd hoop aan de horizon, maar het sterke vermoeden is dat we een lastig najaar en vermoedelijk ook een lastige winter tegemoet treden. Alle hulp, iedere euro en suggesties, ideeën zijn van harte welkom!

Aan het einde van de vergadering werd online en ieder vanuit zijn of haar eigen luie stoel het glas geheven op een hopelijk succesvol seizoen 2020-2021. De start is hobbelig, maar samen komen we verder!

Back To Top