skip to Main Content

SJS uitverkoren: Rabo Versterkt!

Afgelopen november bezochten voorzitter Marc van der Aa en bestuurslid Commerciële zaken Frank Boels de Open Clubsessie van de Rabobank Zuid en Oost Groningen. Een bijeenkomst waarin met de Rabobank, Huis voor de Sport en andere verenigingen gediscussieerd werd over onderwerpen als duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Daaraan gekoppeld werd het programma Rabo Versterkt. Een programma waarin geselecteerde verenigingen extra ondersteuning kunnen krijgen vanuit de Rabobank en Huis voor de Sport bij o.a. de eerder genoemde thema’s. Verenigingen dienden daarvoor een pitch in te leveren om in aanmerking te kunnen komen voor dit programma.

Het bestuur besloot tot het indienen van een pitch en werd geselecteerd voor het programma! Medio januari werd duidelijk dat onze vereniging, samen met nog 4 andere verenigingen in het verzorgingsgebied van de Rabobank Zuid en Oost Groningen, kan buigen op extra ondersteuning vanuit de Rabobank en Huis voor de Sport.

De expertise en ondersteuning wil het bestuur graag inzetten op de belangrijke thema’s van de toekomst, te weten:

  • Gezondheid
  • Duurzaamheid
  • Maatschappelijke betrokkenheid

In combinatie met de toekomstvisie SJS op weg naar 2025 waaraan de adviesraad en het bestuur momenteel werken komt dit op het juiste moment.

Het programma start woensdag 28 maart a.s. met de zogenaamde Verenigingsintake. Samen met vertegenwoordigers van de Rabobank en Huis voor de Sport wordt achterhaald wat er leeft binnen SJS en wat onze ambities zijn. Het is belangrijk om een goede doorsnede van onze vereniging te representeren op deze avond. De volgende SJS-ers hebben momenteel hun toezegging gedaan:

  • Marc van der Aa (o.a. voorzitter, ouder van een jeugdlid en actief voetballend)
  • Erwin Rubingh (o.a. bestuurslid voetbaltechnische zaken en actief voetballend)
  • Krijn Verwey (o.a. lid adviesraad SJS, initiatiefnemer G-voetbal, lid Club van €50)
  • Jaap Poelman (o.a. jeugdscheidsrechter, jeugdtrainer, ouder van een jeugdlid en actief voetballend)
  • Brigitte de Wijk (o.a. huisfotografe, gastdame en barvrijwilliger)
  • Hans Wilting (o.a. lid adviesraad SJS, ouder van een jeugdlid en actief voetballend)

Het bestuur zoekt nog maximaal 5 leden, ouders van jeugdleden en/of vrijwilligers, die op deze avond willen aansluiten. Het lijkt ons bijvoorbeeld heel leuk als er ook één of meerdere dames aanwezig willen zijn om een zo breed mogelijk afspiegeling van onze vereniging te kunnen representeren.

Opgeven kan door te mailen naar bestuur@vvsjs.nl of bel met voorzitter Marc van der Aa,  06-45646251.

Back To Top