skip to Main Content

SJS lid van het Drents Verbond!

Vanaf heden is voetbalvereniging SJS lid van het Drents Verbond. Op de open dag van FC Emmen, ondertekende secretaris Jan Kruize, samen met FC Emmen-directeur Ben Haverkort en Jos van Hees (lid Raad van Advies Drents Verbond), de samenwerkingsovereenkomst.

Het Drents Verbond wil de samenwerking tussen FC Emmen en de amateurverenigingen in haar regio op een hoger plan brengen waar alle betrokken partijen baat bij hebben, zowel op sportief, financieel, organisatorisch als maatschappelijk vlak.

Middels het Drents Verbond zal de binding van zowel FC Emmen als de amateurverenigingen met de regio worden versterkt en een sportief bolwerk worden gevormd.

Back To Top