skip to Main Content

SJS bereidt zich voor op hervatting jeugdtrainingen

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

We voorbereiden ons zorgvuldig voor om alle jeugdspelers de kans te bieden weer lekker tegen de bal aan te kunnen trappen. We volgen hierbij de kaders opgesteld in het sportprotocol door het NOC*NSF.

Te belangrijkste hanteren regels

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
  benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
  Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe Coronavirus (COVID-19).
  Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis
  blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
  (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis

Belangrijk voor bestuurders

Belangrijk voor trainers

Belangrijk voor ouders en verzorgers

Belangrijk voor sporters

Communicatie
De aanwezige trainers en kaderleden (bestuur en/of technische commissie) zijn aanspreekpunt vóór, tijdens en na de training voor ouders/verzorgers van de kinderen. We verwachten dan ook dat ouders/verzorgers bovenstaande regels in acht nemen en hun kinderen daarop aanspreken. Het bestuur is natuurlijk eindverantwoordelijk.

De communicatie naar ouders/verzorgers zal plaatsvinden via de team What’s App-groepen. Ook de daadwerkelijk start van de trainingen zal via What’s App worden gecommuniceerd door de technische commissie en trainers zelf.

Trainingstijden en -avonden
Er is een trainingsschema opgesteld om te zorgen dat teams zo ‘geïsoleerd’ mogelijk kunnen trainen. Dat betekent zoveel dat we willen vermijden dat verschillende teams te dicht bij elkaar op eenzelfde veld aan het trainen zijn of dat er tegelijkertijd een te grote toestroom van mensen op ons sportcomplex is.

We zullen starten met 1 training per week om te kijken of organisatorisch alles in goede banen geleid kan worden en we als SJS ‘in control’ kunnen blijven over de situatie.

Trainingsschema
Er wordt door ieder team getraind op het kunstgrasveld:

Maandag
18.30 – 19.30 uur: JO19-2

Dinsdag
18.00 – 19.00 uur: JO11-1 en JO11-2
18.15 – 19.15 uur: JO13
19.30 – 20.30 uur: JO17-1 en JO17-2

Woensdag
18.00 – 19.00 uur: JO7, JO8-1, JO9-1 en JO9-2
19.30 – 20.30 uur: JO19-1

Donderdag
18.00 – 19.00 uur: JO15-1 en JO15-2

Halen en brengen
Ouders en/of verzorgers worden verzocht hun kinderen te brengen bij de ingang van het sportcomplex (parkeerplaats bij de Stoperette). Aldaar zullen de kinderen worden opgevangen door de trainer of een kaderlid om gezamenlijk naar het trainingsveld te gaan, lopen de kinderen zelfstandig naar het trainingsveld of brengt maximaal 1 ouder zijn of haar kind zelf naar het trainingsveld (als daar behoefte aan is) met in acht neming van de gestelde regels.

Aan het einde van de training zullen de kinderen gezamenlijk weer naar de parkeerplaats worden gebracht, zodat ouders/verzorgers ze ook daar weer kunnen ophalen, lopen kinderen zelfstandig naar de uitgang of haalt maximaal 1 ouder zijn of haar kind zelf op van het trainingsveld.

We verzoeken ouders/verzorgers vriendelijk doch dringend mee te werken om groepsvorming met volwassenen zoveel mogelijk te voorkomen. Houd daarbij altijd de 1,5 meter afstand in acht!

Vragen?
Indien je vragen en/of opmerkingen hebt over bovenstaande, laat het dan weten door een mail te sturen naar bestuur@vvsjs.nl. We zullen deze zo snel mogelijk proberen te beantwoorden.

Het bestuur

Back To Top