skip to Main Content

René Hut treedt af als bestuurslid!

Richting het einde van het afgelopen seizoen heeft René Hut te kennen gegeven terug te treden als bestuurslid. Hij gaf te kennen niet langer de tijd en ruimte te hebben om de rol en verantwoordelijkheden goed in te vullen.

Formeel zal René Hut aftreden tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober 2018 en zullen we aandacht schenken aan zijn vertrek, maar ook vooral zijn inzet voor het bestuur in de afgelopen seizoenen. Echter, ingaande het nieuwe seizoen zal hij zich voornamelijk weer verdienstelijk maken als trainer en leider bij de jeugd en als voetballer van SJS 6.

Het bestuur heeft besloten om in een 6-koppige formatie door te gaan in het nieuwe seizoen en zal de vrijgevallen portefeuilles (voorlopig) deels anders beleggen of anders organiseren.

De bezetting ingaande seizoen 2018-2019 zal zijn:

Marc van der Aa – voorzitter
Jan Kruize – secretaris
Jaap Klein – aantredend penningmeester
Frank Boels – bestuurslid commerciële zaken
Johan Schuur – bestuurslid technische zaken
Erwin Rubingh – bestuurslid technische zaken
Henk Mik – aftredend penningmeester tijdens de ALV 2018

Voor vragen, ideeën of voorstellen kan altijd contact opgenomen worden met één van de bestuursleden!

Back To Top