skip to Main Content

Pimp de kantine: materiaal voor fotobehang gevraagd!

De projectgroep ‘Pimp de kantine’ komt dinsdagavond 20 maart a.s. weer bij elkaar. Inmiddels worden de contouren van de renovatie steeds duidelijker. Zo is de keuze voor de PVC-vloer al gemaakt, wordt er hard gewerkt aan een definitieve planning voor de werkzaamheden de zomerstop en zijn er ook afspraken gemaakt voor een heus fotobehang aan de muur (6 x 1,40 meter) en op de klap- en wc-deuren.

Je kent vast al wel voorbeelden, die je hebt gezien in andere kantines/clubhuizen waarbij er bijvoorbeeld een afbeelding van een stadion wordt getoond. Nu zijn wij bij SJS natuurlijk net altijd een beetje anders en proberen dat ook hierin weer terug te brengen.

Op ons fotobehang willen we heel graag de SJS-historie laten terugkomen. Memorabele momenten in ons inmiddels bijna 65-jarige bestaan (7 januari 1954 – 7 januari 2019), die onze vereniging maakt tot wat zij nu is!

Daarvoor is de projectgroep op zoek naar oude foto’s en krantenknipsels van goede kwaliteit, die wij voor ons fotobehang kunnen gebruiken. We hebben er al aardig wat, maar hoe groter de selectie waaruit we kunnen kiezen, hoe mooier het eindresultaat wordt. Daarnaast horen we graag wat memorabele momenten waren in de geschiedenis van SJS, die absoluut niet vergeten mogen worden in het ontwerp van ons fotobehang!

Foto’s en/of krantenknipsels mogen ingescand en digitaal worden gemaild naar bestuur@vvsjs.nl of ingeleverd worden in de kantine (bij voorkeur in een gesloten envelop gericht aan het bestuur en onder vermelding van fotobehang).

Wil je een memorabel moment met ons delen dat absoluut niet op het fotobehang mag ontbreken, mail deze dan eveneens naar bestuur@vvsjs.nl.

Back To Top