skip to Main Content

Oproep van Jeugdfonds Sport & Cultuur

Zoals je weet heeft het Jeugdfonds Sport Groningen op verzoek van een groot aantal voetbalverenigingen besloten de toekenningsperiode zoveel mogelijk gelijk te laten lopen met het voetbalseizoen.

Dit betekent dat de meeste huidige toekenningen per 1-7-2019 aflopen. Nieuwe aanvragen, mits tijdig gedaan door de ouders, lopen dan straks gelijk met het nieuwe voetbalseizoen van 1-7-2019 t/m 1-7-2020. Dit is overzichtelijker voor de vereniging én de ouders. Dit is immers een natuurlijk moment voor een kind/ouder om te bekijken of ze door willen gaan, stoppen of wellicht overstappen naar een andere sport/vereniging.

Ook als vereniging hebben we er belang bij dat een (vervolg)aanvraag tijdig wordt gedaan. Wij vergoeden namelijk niet met terugwerkende kracht. Wanneer ouders/verzorgers later in het seizoen een aanvraag doen zullen de voorgaande kosten/maanden voor eigen rekening zijn.

Voor het doen van een aanvraag kunnen ze contact opnemen met een intermediair in hun omgeving zoals een leerkracht/brugfunctionaris, buurtsportcoach, hulpverlener, St. Leergeld of sociaal wijkteam. Op onze website (www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen) staat een overzicht van intermediairs per regio.

Back To Top