skip to Main Content

Freddie Pranger Memorial gaat door

Het bestuur van SJS heeft groen licht gegeven voor de organisatie van de 9e Freddie Pranger Memorial, het voetbaltoernooi voor voetballers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het G-voetbaltoernooi vindt plaats op zaterdag 4 september a.s. op het terrein van vv SJS aan de Julianastraat in Stadskanaal.

De beslissing is genomen nu het er naar uit ziet dat op de datum dat het evenement is gepland de belemmeringen, die het toernooi tot nu toe onmogelijk maakten, zijn weggenomen. Wel zal het een toernooi in afgeslankte vorm zijn. Zo zullen er nog geen teams van ver buiten Stadskanaal worden uitgenodigd.

Overnachten is er helaas nog niet bij. Ook is er een maximum aan het aantal deelnemers gesteld. Er is dit jaar voor maximaal 20 teams een plekje en dat zijn allemaal teams die Stadskanaal in één dag op en neer aan kunnen doen. Wel staat gelukkig de deur open voor een aan Duitse teams. Hiermee behoudt het toernooi haar internationaal karakter.

Kans op annulering blijft
De organisatoren realiseren zich terdege dat er zich zo maar weer veranderingen in de situatie kunnen voordoen. Er zal dus altijd een risico aanwezig blijven dat er alsnog geannuleerd moet worden. Alles is daarop ingericht. Er wordt dan ook regelmatig overlegd met het RIVM. De inkoop en afspraken zijn zodanig georganiseerd dat er feitelijk geen financieel risico hoeft te worden gelopen. Eventuele inkopen, bijvoorbeeld de bekers en medailles gaan dan mee naar volgend jaar.

In 2022 de grootste
SJS heeft de afgelopen week veel teams in de noordelijke regio benaderd. Daaruit bleek dat de belangstelling voor het toernooi groot is. Iedereen wil weer graag aan het voetballen. Niettemin houdt SJS vast aan het maximum van 20 teams. Maar nu al is de blik gericht op 2022. Dan is het de bedoeling om met een record aantal van 42 seniorenteams uit binnen- en buitenland, uit te groeien tot het grootste G-Voetbalevenement van Nederland. En nu maar hopen dat corona dan geen roet meer in het eten gooit.

Back To Top