skip to Main Content

Frank Boels zwaait af als bestuurslid!

Op donderdag 11 juli jl. nam het bestuur afscheid van Frank Boels als bestuurslid Commerciële Zaken. Op basis van persoonlijke motieven had Frank al eerder te kennen gegeven zijn functie neer te leggen.

Frank Boels heeft in twee seizoenen als bestuurslid een flinke bijdrage geleverd aan het professionaliseren van de portefeuille. Samen met zijn sponsorcommissie werd er een structuur neergezet waar het huidige bestuur op kan voortborduren. Daarnaast is Frank natuurlijk één van de grondleggers geweest van het zeer succesvolle Ger Kleefman Jeugdtoernooi in al haar omvang.

Iets waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn en dan ook hopen hem nog regelmatig eens weer te mogen begroeten op ons sportpark!

Namens het bestuur nogmaals hartelijk dank voor je inzet, enthousiasme en gedrevenheid in de afgelopen twee seizoenen,

Marc van der Aa
Voorzitter

N.b. Nieuwbakken bestuurslid Jeroen Klein neemt 1-op-1 de portefeuille Commerciële Zaken over van Frank Boels. Inmiddels zijn er gesprekken gaande voor bestuurlijke versterking.

Back To Top