skip to Main Content

Een kijkje in de keuken van…

Een kijkje in de keuken… van de secretaris

Tijden veranderen snel, communiceren gaat tegenwoordig meer en meer via social media, we worden veeleisender, de maatschappij verhardt, individualiseert en de ontwikkelingen op gebied van  technologie gaan zo snel dat de mens amper bevat dat we in een ‘verandering van tijdperk’ leven in plaats van een tijdperk van veranderingen!

En dan heb je als bestuur de uitdaging om een vereniging als SJS aantrekkelijk te houden voor haar leden, donateurs, sponsoren en vrijwilligers. We vinden het daarom belangrijk om transparant te zijn, te delen wat ons beweegt en het principe ‘voor en door leden’ altijd te respecteren en hanteren. Vandaar deze nieuwe rubriek om jullie, de leden, mee te nemen in de keuken van het bestuur, maar ook van de onderliggende commissies en vrijwilligerstaken.

Deze keer is onze secretaris, Jan Kruize, aan de beurt.

Jan Kruize, zeer actief betrokken bij onze vereniging, maar vertel eens over jezelf.
Ik ben 39 jaar oud, getrouwd met Natasja en vader van 3 kinderen, Matthias (17), Eva (12) en Laura (11). In het verleden heb ik 2 jaar gevoetbald bij SJS in de E-pupillen, waarna ik vervolgens tot mijn 18e heb gespeeld bij buurman SETA. Na 1 jaar bij SPW te hebben gespeeld, ben ik in Groningen gaan wonen en gestopt met voetbal. Na een aantal jaren begon het toch weer te kriebelen en heb ik de voetbalschoenen weer opgepakt. Helaas na 4 wedstrijden scheurde ik mijn voorste kruisband en meniscus, wat nooit weer 100 procent is geworden en op advies van de arts moest ik het actief spelen staken.

Sinds vorig jaar zomer ben je secretaris en is in onderling overleg besloten dat we geen officiële jeugdvoorzitter meer hebben. Werkt dat?
Eind vorig seizoen hebben we als bestuur in overleg met de jeugdcommissie besloten om zonder officiële jeugdvoorzitter door te gaan. Dit heeft mede te maken met het feit dat de taken voor de jeugdcommissie afnamen door een beter functionerende technische commissie (Johan Schuur en Erwin Rubingh).

Daardoor is de jeugdcommissie in mijn bestuursportefeuille gekomen. In de loop van het seizoen zullen de coördinatoren en bestuursleden ook gaan analyseren of dit zo voldoende werkt. Naar mijn idee moeten we hier nog wat aanpassingen in doen om het nog beter te laten functioneren voor een ieder.

Wat zijn je aandachtsgebieden binnen het bestuur?
Secretariaat, wedstrijdsecretariaat, G-voetbal, jeugdcommissie, coördinatie scheidsrechters en ledenadministratie zijn mijn aandachtsgebieden.

Ook je vrouw en zoon zijn zeer betrokken bij SJS. Hoe is dat zo ontstaan?
Nadat Matthias op zijn 5e begonnen is met voetbal, ben ik in zijn tweede jaar leider geworden van zijn toenmalige team. Na dit 3 jaar te hebben gedaan, ben ik toegetreden tot de jeugdcommissie als coördinator E-jeugd. Hierdoor was ik alle zaterdagochtenden bij SJS te vinden, evenals op de trainingsavonden. Ook Natasja ging vrijwel alle wedstrijden van Matthias mee te kijken. Op een gegeven moment is zij kantinediensten gaan draaien. Toen vervolgens de ledenadministrateur stopte, wilde zij dit graag op zich nemen.

Matthias is actief als scheidsrechter en jeugdtrainer. Waarom dit zo is ontstaan, durf ik niet te zeggen, maar hier is hij uit zichzelf mee gekomen om te willen doen. Dat maakt mij als vader toch trots dat hij zich op deze manier inzet voor SJS.

Hoe staat de club er in jouw ogen voor op dit moment?
Zowel organisatorisch als voetballend niveau waren we behoorlijk weggezakt de afgelopen jaren. Door de toetreding van Frank, Johan, Erwin en uiteraard Marc als voorzitter hebben we na een aantal jaren eindelijk weer een voltallig bestuur, die samen met onder andere een adviesraad naar de toekomst kan kijken in plaats van alleen maar ad hoc reageren. Hierdoor zijn er de afgelopen maanden al een aantal zaken gerealiseerd en zijn we druk bezig met de toekomst.

Op voetbaltechnisch gebied valt er nog een inhaalslag te maken, maar hier wordt druk aan gewerkt door onder andere Johan en Erwin.  Alleen is dit niet te realiseren in een paar maanden, maar heeft dit zijn tijd nodig.

Met welke thema’s vind je dat SJS zich zou moeten bezighouden de komende jaren?
We zijn een weg ingeslagen met duurzaam SJS, dat nu verder uitgebouwd dient te worden. Tevens zal het niveau van de teams omhoog moeten de komende jaren. Ook de aanwas van jeugd zal een thema moeten blijven waar de focus op ligt, dit geldt ook voor de aanwas van de G-kids.

Waar ben je trots op?
Trots ben ik op het feit dat we als SJS zijnde toch een vereniging zijn waar velen een warm gevoel bij hebben en daar ook iets voor terug willen doen. Kijk maar naar een onderhoudsteam, de leiders van de teams (meestal bereidwillige ouders), trainers die door weer en wind met de jeugd op het veld staan, kantinevrijwilligers en scheidsrechters.

Tevens vind ik het mooi om te zien dat steeds meer oudere jeugd betrokken raakt en training wil geven of wedstrijden fluiten. Als je dan kijkt naar de opkomst de afgelopen 2 Algemene ledenvergaderingen, de kerstborrel en de nieuwjaarsreceptie en de positiviteit die er heerst tijdens gesprekken, dan kun je mijn inziens wel zeggen dat SJS weer leeft!

Hoe zie je jouw eigen toekomst binnen de club?
Ik ben nu net een half jaar officieel secretaris, dus dit wil ik graag nog een tijdje volhouden en samen met de andere bestuursleden verder bouwen aan de weg die we zijn ingeslagen.

Kijkend naar het voetbal bij SJS, waar geniet je dan het meest van?
Ik kan genieten van de kabouters en jongste jeugd waar het plezier vanaf spat. Maar ook van de beleving bij de G-voetballers of een wedstrijd van welk team dan ook waar volop strijd wordt geleverd (hoeft nog niet eens goed voetbal te zijn).

Wil je nog iets kwijt aan de leden?
Blijf positief kritisch met zijn allen en als er wat is maak dit bespreekbaar, alleen dan kan er wat aan gedaan worden. De deur van de bestuurskamer/jeugdcommissie staat voor iedereen open!

En wie is de volgende?
Ik laat graag Erwin Rubingh een tijdje aan het woord.

Back To Top