skip to Main Content

Bestuursupdate in verband met Corona

Ongetwijfeld heeft iedereen vanavond de persconferentie gevolgd op televisie en heeft onze minister-president Mark Rutte een versoepeling voor het sporten door kinderen en jongeren tot 18 jaar zien aankondigen. Wat deze versoepeling precies betekent, kunnen we nu nog niet helemaal goed inschatten.

Maar dat wil niet zeggen dat we als voetbalvereniging ons daarop niet alvast kunnen voorbereiden en nadenken over hoe wij onze jeugdige leden weer een wekelijks trainingsaanbod kunnen doen. We zouden het fantastisch vinden om weer lekker met elkaar aan de slag te gaan. Toch blijft de gezondheid van ieder individu voorop staan en zullen we ook onnodige risico’s uit de weg gaan om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Wat weten we al wel?

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer in groepsverband trainen, waarbij fysiek contact toegestaan is
 • Jongeren tot 18 jaar mogen weer in groepsverband trainen met de restrictie van 1,5 meter afstand
 • Geen officiële wedstrijden
 • Thuis douchen
 • Geen ouders langs de lijn
 • De kantine blijft gesloten
 • Het verbod op samenscholing en daarmee gepaarde boetes blijft bestaan
 • Gemeente Stadskanaal krijgt de regie om met ons te kijken naar de invulling hiervan
 • Ingangsdatum is dinsdag 28 april a.s.

Wat gaan we doen?

 • We starten intern (bestuur, TC en JC) alvast met onze brainstorm hoe we dit in de praktijk kunnen brengen
 • We nemen alvast contact op met de gemeente Stadskanaal
 • We vragen jullie ook om mee te denken door je ideeën te mailen naar bestuur@vvsjs.nl of te bellen met voorzitter Marc van der Aa op 06-45 64 62 51

Belangrijk!
Natuurlijk willen we heel graag weer trainingen kunnen aanbieden in de genoemde leeftijdscategorieën, maar alleen als het bestuur hiervoor groen licht heeft gegeven. Wij zijn eindverantwoordelijk voor wat er plaatsvindt binnen de poorten van ons sportcomplex. Ga alsjeblieft in overleg met ons en niet op eigen houtje dingen verzinnen. We pakken dit samen op.

Namens het bestuur,

Marc, Johan, Jan, Jesse, Jaap en Jeroen

Back To Top