skip to Main Content

Bestuursupdate i.v.m versoepeling Corona-maatregelen

Afgelopen week kondigde Mark Rutte verdere versoepelingen van de geldende Corona-maatregelen aan. Eén daarvan werd met gejuich ontvangen, want nu mag ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten, uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen.

Voor onze seniorenteams, dames, G-teams en Oldstars werd dit bericht eveneens positief ontvangen, want het bestuur ontving direct vragen over wanneer en hoe de trainingen ook voor deze doelgroepen weer hervat zouden kunnen worden. Het bestuur heeft zich de afgelopen dagen gebogen over een plan van aanpak, zodat ieder team in de gelegenheid wordt gesteld om op één avond per week te kunnen ‘trainen’.

De belangrijkste afspraken zijn als volgt:

  • De trainingen worden hervat ingaande donderdag 14 mei aanstaande met de teams SJS 1 en SJS 2.
  • De week erna mogen ook de trainingen worden hervat door SJS 4 (maandagavond), SJS 3 (dinsdagavond), SJS 5, SJS 6, G-teams en dames (woensdagavond).
  • SJS Oldstars staan nog even ‘on hold’ tot in eerste instantie 1 juni. Het bestuur wil graag de adviezen afwachten vanuit de KNVB.
  • Alle activiteiten op ons sportcomplex staan onder regie van het bestuur. Per team dienen twee contactpersonen te worden aangewezen, die op de trainingsavond zelf aanwezig zijn en in samenwerking met het bestuur ervoor zorgen dat alle opgelegd maatregelen worden gehandhaafd en bij afwezigheid van een bestuurslid woordvoerder zijn bij een eventuele controle door derden (gemeente/politie). Deze contactpersonen dienen te worden doorgegeven aan het bestuur, voordat de eerste training plaatsvindt.
  • Gezond boerenverstand van iedere volwassene en elkaar aanspreken op niet-wenselijk of ontoelaatbaar gedrag dat voor SJS nadelig kan uitpakken. Een ieder, die zich niet houdt aan de maatregelen, zal worden verzocht het sportcomplex van SJS direct te verlaten.
  • Bij vragen/onduidelijkheden overleggen de contactpersonen met het bestuur.
  • Naleven van de protocollen van NOC*NSF en de KNVB. Klik op de instantie voor de protocollen.

Evaluatie eerste trainingsweek jeugd

Natuurlijk was het voor iedereen heel erg wennen om te trainen onder de nieuwe omstandigheden, maar wat was het ook fijn om weer op het veld te staan en lekker te voetballen. Het bestuur heeft de afgelopen week geëvalueerd en ziet nog een aantal verbeterpunten. Er zal hard gewerkt worden om deze de komende week te verbeteren, maar het bestuur kan dat alleen maar in samenwerking met de trainers, voetballers, ouders en/of verzorgers en andere aanwezige vrijwilligers.

De belangrijkste verbeterpunten zijn als volgt:

Logistiek/looproutes
We willen graag vermijden dat er teveel mensen te dichtbij elkaar komen. Met name bij het brengen en halen van de jongste jeugd verzoeken we de ouder/verzorger om zo kort mogelijk aanwezig te zijn en meer via het ‘kiss and ride’-principe hun kind/kinderen af te zetten en dan direct weer te vertrekken. De kinderen worden namelijk bij het toegangshek direct opgevangen door hun trainers. Ook bij het ophalen van de kinderen verzoeken we de ouder/verzorger zo lang mogelijk in de auto te wachten en wanneer je te voet of op de fiets bent gekomen, zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand in acht te nemen. SJS zal op de woensdagavond ook het grote toegangshek openen om een betere spreiding te garanderen.

Informatieborden
Bij de ingang komen de informatieborden met alle in acht te nemen maatregelen voor ouders/verzorgers, sporters en trainers opgehangen, zodat iedereen zich bij het betreden van het sportcomplex weer even bewust wordt gemaakt van de geldende maatregelen.

Afstand houden tijdens de training
Hoe moeilijk het wellicht ook is, de oudere jeugd vanaf 13 jaar zal zich moeten houden aan de 1,5 meter afstand tijdens de trainingen. Wie dit niet voldoende in acht neemt of niet de instructies en aanwijzingen van de trainer en/of andere aanwezige vrijwilligers, wordt verzocht de training te verlaten. SJS wordt gecontroleerd op de strikte handhaving van de maatregelen, dus alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we mogen blijven voetballen.

Heb je vragen en/of opmerkingen, dan kun je deze stellen aan één van de bestuursleden of mailen naar bestuur@vvsjs.nl.

Alleen samen kunnen we weer tegen de bal trappen, we rekenen op je!

Het bestuur

Back To Top