skip to Main Content

Bestuur zoekt enthousiaste jongeren voor SJS Jeugdpanel

Bij voetbalvereniging SJS geloven we in de mening van onze jeugd. Daarom wil het bestuur graag een jeugdpanel oprichten om zo deze doelgroep nauwer te betrekken bij de wijze waarop SJS zich richting de toekomst toe zou moeten ontwikkelen.

Wat is het?
Het nog op te richten Jeugdpanel SJS bestaat uit jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar die het bestuur graag betrekt bij de toekomstontwikkeling van onze vereniging. Als je lid wordt van het SJS Jeugdpanel ga je 3 keer per seizoen (bij de start, in de winterstop en aan het einde van een seizoen) in gesprek met het bestuur en bespreek je met elkaar verschillende thema’s waarmee het bestuur zich op dat moment bezighoudt.

Maar je kunt natuurlijk ook je eigen mening en ideeën geven op zaken, waarvan jij vindt dat ze anders zouden kunnen of moeten. We vinden namelijk je mening erg belangrijk, want jij en je leeftijdsgenoten bepalen namelijk voor een groot deel de toekomst van onze vereniging.

Het bestuur zou graag nog vóór het einde van het huidige seizoen inventariseren hoeveel interesse er is voor het eerste SJS Jeugdpanel op te richten om zo het volgende seizoen officieel af te trappen.

Interesse?
Heb je interesse om zitting te nemen in het SJS Jeugdpanel, meld je dan vóór 1 mei a.s. aan via bestuur@vvsjs.nl of bel met voorzitter Marc van der Aa op 06 – 456 462 51.

Back To Top