skip to Main Content

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur kondigt haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aan. Deze zal worden gehouden in de kantine op vrijdag 25 oktober 2019 aanstaande. Inloop is vanaf 18.45 uur, start van de vergadering is om 19.00 uur.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2019
 3. Korte terugblik en vragenronde naar aanleiding van het jaarverslag 2018-2019
  • Bestuurszaken – Marc van der Aa
  • Commerciële zaken – Jeroen Klein
  • Jeugd- en wedstrijdzaken – Jan Kruize
  • Voetbaltechnische zaken – Johan Schuur
  • PR & Communicatie – Marc van der Aa
  • Onderhoud & beheer en activiteiten – Jaap Klein
 4. Toelichting op de jaarrekening 2018-2019 – Jaap Klein
 5. Vaststellen van de begroting 2019-2020 – Jaap Klein
 6. Verslag kascontrolecommissie 2018-2019 – Gerard Scholte en Jeroen Wubs
 7. Benoeming kascontrolecommissie 2019-2020
 8. Vaststellen contributie 2019-2020
 9. Bestuursmutaties
  • Toetredend per seizoen 2019-2020 zijn Jeroen Klein en Jesse Mik
 10. Vaststellen SJS-beleid aangaande Rookvrije Generatie
 11. Vaststellen volgende Algemene Ledenvergadering op vrijdag 23 oktober 2020
 12. Rondvraag
 13. Afsluiting met hapje en drankje

We stellen op prijs dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering. Dit is het moment om je stem te laten horen en mee te praten over de toekomst en koers van onze vereniging!

We hopen je te zien op vrijdag 26 oktober a.s.!

Met sportieve groet,

Het bestuur

Back To Top