skip to Main Content

48,8% van de leden heeft gestemd!

Sinds 12 januari 2018 jl. kon er door leden gestemd worden in de verkiezing SJS-kledinglijn 2018-2021 en maar liefst 48,8% van alle leden namen de moeite om ook daadwerkelijk hun stem uit te brengen.

Het bestuur is zeer verheugd met deze fantastische betrokkenheid onder de leden en wil dan ook nogmaals iedereen hartelijk danken voor het uitbrengen van zijn of haar stem. Bijzonder dank gaat uit naar de heer Albert Stevens, woonachtig in Hoogeveen en het oudste lid van SJS. De inmiddels 90-jarige Stevens nam de moeite om te stemmen en dat doet ons zeer veel deugd!

De vele stemmen zullen worden geteld om tot de definitieve uitslag te komen en er zal contact gelegd worden met de nieuwe kledingsponsor om af te spreken wanneer de nieuwe kledinglijn kan worden gepresenteerd en op welke wijze.

Tot die tijd vraagt het bestuur jullie geduld en houden we het dus nog eventjes GEHEIM!

Voor de duidelijkheid nogmaals waren dit de 3 modellen waaruit gekozen kon worden:

Back To Top